MARMARİS BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN DUYURU

MARMARİS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
DUYURULUR

İlçemiz Çamlı Mahallesi, tapuda 233 ada, 24 parselde kayıtlı 1000,01 m² lik taşınmaz içinde yer alan Belediyemize ait 183,84 m² lik hissemiz satın alma talebinde bulunan diğer hissedarlara ilgili meclis kararları gereğince satışları yapılacaktır.
Meclis kararı gereğince satışı yapılacak çamlı mahallesi, 233 ada, 24 parselde kayıtlı taşınmazda hisseleri bulunmasına rağmen Belediyemizden hisse satın alma veya almama yönünde herhangi bir talebi bulunmayan Denize Caroline LEVETT isimli hissedara Belediyemizce ulaşılmaya çalışılmış, ancak bir sonuç alınamamıştır.
Bu nedenle, söz konusu kişiyi tanıyan, gören, oturdukları yeri bilenlerin, ilgi meclis kararlarının kendilerine ilanen duyurulmasına; 7201 sayılı Tebligat Kanunun 28, 29 ve 31. maddelerine göre; İlanen tebliğ, son ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra yapılmış sayılmasına, Buna rağmen herhangi bir müracaat olmaması halinde taşınmazda bulunan ve satın alma talebi olan diğer hissedara satılacağı ilanen duyurulur.

#ilangovtr BASIN NO: ILN01946935