MENTEŞE BELEDİYESİ'NCE TAŞINMAZLAR KİRAYA VERİLECEKTİR

İLAN

MENTEŞE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 1. Menteşe Belediyesinin hüküm ve tasarrufu altında bulunan aşağıda nitelikleri yazılı taşınmazlardan; 2 ve 5 sıra numarasındaki taşınmaz 10 yıl süreliğine, 32 ve 33 sıra numarasındaki taşınmaz 3 yıl süreliğine, diğer taşınmazlar da 6 yıl süreliğine, 2886 Sayılı Devlet İhale Yasasının 45. maddesi gereğince açık arttırma suretiyle kiraya verilecektir.
 2. İhale, 14.06.2023 Çarşamba günü saat 14.00’de, Menteşe Belediyesi Meclis Salonunda (İskender Alper Kültür Merkezi), Encümen huzurunda yapılacaktır.
 3. İhale ile ilgili bilgi ve şartname mesai saatleri içinde, Emlak istimlak Müdürlüğünden ücretsiz olarak alınabilir.
 4. İhaleye katılacak olan iştirakçilerin, istenilen belgeleri 12.06.2023 Pazartesi günü saat 17.00’a kadar Emlak İstimlak Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir. Bu tarih ve saatten sonraki başvurular kabul edilmeyecektir.
 5. 11. sıra numarasındaki işyerlerinde, sadece yeme- içme, zincir market, Butik ve vb. alış-verişe yönelik iş kollarında faaliyet gösterenlerin başvuruları kabul edilecektir.
 6. 02.08.2022 tarih ve 73 karar sayılı Belediye Meclis Kararı ile Nitelik (faaliyet konusu) tanımı “Büro ve Ofis tarzı işyerleri hariç olmak üzere Ticarete dönük İŞYERİ” olarak belirlenen: 11, 12, 13, 14, 15 ve 16 sıra numarasındaki taşınmazlarda Büro ve Ofis olarak kullanıma yönelik başvuruşlar kabul edilmeyecektir.
 7. KATILIMCILARDAN İSTENİLEN BELGELER

A)

ORTAK BELGELER:

  1. Geçici Teminat Mektubu veya Makbuzu,
  2. Nüfus Cüzdanı Sureti,
  3. İkametgâh Belgesi,
  4. Menteşe Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü ve Hukuk İşleri Müdürlüğünden onaylı kira/ecrimisil/işgaliye, vergi vb. borcu olmadığına dair belge.
  5. İdare ve istekliler tarafından onaylı şartname ve ekleri

B)

GERÇEK KİŞİLERDEN:

 1. İmza Beyannamesi
 2. Nitelik (faaliyet konusu) tanımı yapılan taşınmazlar için, tanımlı nitelik konusunda faaliyet gösterdiğine dair, kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ya da Esnaf ve Sanatkârlar Odasından ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış ihale ilan tarihinden önce kaydı olduğunu gösterir belge, oda kayıt belgesi veya ilgili faaliyet konusuna ilişkin ustalık belgesi, mesleki yeterlilik belgesi/kartı vb.
 3. Tarım arazisi nitelikli taşınmazlarda, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış ihale ilan tarihinden önce Çiftçi Kayıt Sistemine kaydı olduğunu gösterir belge ve/veya Ziraat Odasından alınmış Çiftçilik Belgesi

C)

TÜZEL KİŞİLERDEN:

 1. Yetki Belgesi,
 2. İmza Sirküleri,
 3. Ticaret Sicil Gazetesi,
 4. Nitelik (faaliyet konusu) tanımı yapılan taşınmazlar için, tanımlı nitelik konusunda faaliyet gösterdiğine dair, kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ya da Esnaf ve Sanatkârlar Odasından ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış ihale ilan tarihinden önce kaydı olduğunu gösterir belge, oda kayıt belgesi veya ilgili faaliyet konusuna ilişkin ustalık belgesi, mesleki yeterlilik belgesi/kartı vb. (ATM ihalesinde Oda kayıt belgesi istenmez.)
 5. Tarım arazisi nitelikli taşınmazlarda, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış ihale ilan tarihinden önce Çiftçi Kayıt Sistemine kaydı olduğunu gösterir belge ve/veya Ziraat Odasından alınmış Çiftçilik Belgesi
 6. Dernek ve Vakıflar vb. için ihaleye katılmak üzere yetkili organ tarafından alınmış karar defterinin aslı ile yetkilendirilen kişinin Noter onaylı imza beyannamesi ve dernekler için dernek tüzüğünün onaylı sureti, Dernekler Şubesinden derneğin aktif olduğuna dair belge.

D)

İŞ ORTAKLIĞI OLMASI HALİNDE:

 1. Noter onaylı Ortaklık Yetki Belgesi,
 2. İş ortaklığında her bir ortağın (A) ve/veya (B) ile (C) bölümlerinde istenen belgeleri ayrı ayrı sunmaları zorunludur.
 1. 2886 Sayılı Kanunun 6. maddesinde belirtilen kişiler ihaleye katılamaz. Bu hususun sonradan tespit edilmesi halinde sözleşme tek taraflı fesih edilir.
 2. İhale sırasında hazır bulunmayan veya noterden tasdikli vekâletnameyi haiz bir vekil göndermeyen istekliler, ihalenin yapılış tarzına ve sonucuna itiraz edemezler.

SN

İ.NO

İLÇE

MAHALLE/CADDE/SOKAK/ MEVKİİ

ADA

PARSEL

NİTELİĞİ

ALAN (M²)

YILLIK MUH. BEDEL

GEÇİCİ TEMİNAT

1

3433

Menteşe

Muslihittin Mah. Abdi İpekçi Cad. No:24/1- 2-6

763

116

ATM

-

37.000,00 ₺

₺6.660,00

2

3328- 3331

Menteşe

Akçaova Mah.Cumhuriyet_10 Meydanı No:1/7 Ve No:1/10

157

1

Unlu Mamuller Üretim Ve Satış Yeri

191,00

50.000,00 ₺

+ KDV

₺15.000,00

3

3334

Menteşe

Akçaova Mah. Cumhuriyet Meydanı No:1/12

499

11

Berber

11,00

8.000,00 ₺

+ KDV

₺1.440,00

4

3269

Menteşe

Bayır Mah. Pazar_2 Sk. Düğün Salonu Altı, No:11/F

358

14

İşyeri

19,00

18.000,00 ₺

₺3.240,00

5

3251

Menteşe

Bayır Mah. Atatürk (Cumhuriyet) Bulvarı Sıtkı Koçman Parkı No:64/3

326

51

Halı Saha

5.303,00

33.000,00 ₺

+ KDV

₺9.900,00

6

3183

Menteşe

Camikebir Mah. Bakırcılar Sk. No:15/1

86

3

İşyeri

9,86

8.000,00 ₺

₺1.440,00

7

3523

Menteşe

Çamoluk Mah. Köyiçi_5 Sk. No:21/1

122

5

Kahvehane

32,00

3.000,00 ₺

+ KDV

₺540,00

8

3512

Menteşe

Çiftlik Mah. Köyiçi Sk. No:82/D

231

1

Kahvehane

49,00

3.000,00 ₺

+ KDV

₺540,00

9

3516

Menteşe

Çiftlik Mah. Köyiçi Sk. No:293/4

217

7

İçkili Lokanta

23,00

8.000,00 ₺

+ KDV

₺1.440,00

10

3517

Menteşe

Çiftlik Mah. Köyiçi Sk. No:293/5

217

7

İçkili Lokanta

23,00

8.000,00 ₺

+ KDV

₺1.440,00

11

3609

Menteşe

Emirbeyazıt Mah. Özer Türk Cad. Kent Meydanı No:3/Z01

379

4

İşyeri

101,00

96.000,00 ₺

₺17.280,00

12

3610

Menteşe

Emirbeyazıt Mah. Özer Türk Cad. Kent Meydanı No:3/Z02

379

4

İşyeri

128,00

120.000,00 ₺

₺21.600,00

13

3623

Menteşe

Emirbeyazıt Mah. Özer Türk Cad. Kent Meydanı No:3/Z15

379

4

İşyeri

53,00

50.000,00 ₺

₺9.000,00

14

3624

Menteşe

Emirbeyazıt Mah. Özer Türk Cad. Kent Meydanı No:3/Z16

379

4

İşyeri

37,00

36.000,00 ₺

₺6.480,00

15

3625

Menteşe

Emirbeyazıt Mah. Özer Türk Cad. Kent Meydanı No:3/Z17

379

4

İşyeri

37,00

36.000,00 ₺

₺6.480,00

16

3632

Menteşe

Emirbeyazıt Mah. Özer Türk Cad. Kent Meydanı No:3/Z24

379

4

İşyeri

27,00

30.000,00 ₺

₺5.400,00

17

3279

Menteşe

Kafaca Mah. Atatürk Meydanı No:20

İşyeri

41,00

10.000,00 ₺

₺1.800,00

18

3303

Menteşe

Karamehmet Mah. Abdi İpekçi Cad. Galericiler Sitesi No:100/9

20

4

Oto Galeri

34,00 (Kapalı) + 193,00 (Açık)

36.000,00 ₺

+ KDV

₺6.480,00

19

3305

Menteşe

Karamehmet Mah. Abdi İpekçi Cad. Galericiler Sitesi No:100/11

20

4

Oto Galeri

34,00 (Kapalı) + 189,00 (Açık)

36.000,00 ₺

+ KDV

₺6.480,00

20

3309

Menteşe

Karamehmet Mah. Abdi İpekçi Cad. Galericiler Sitesi No:100/15

20

4

Oto Galeri

34,00 (Kapalı) + 131,00 (Açık)

104.000,00 ₺

+ KDV

₺18.720,00

21

3314

Menteşe

Karamehmet Mah. Abdi İpekçi Cad. Galericiler Sitesi No:100/20

20

4

Oto Galeri

34,00 (Kapalı) + 198,00 (Açık)

65.000,00 ₺

+ KDV

₺11.700,00

22

3320

Menteşe

Karamehmet Mah. Abdi İpekçi Cad. Galericiler Sitesi No:100/26

20

4

Oto Galeri

34,00 (Kapalı) + 194,00 (Açık)

36.000,00 ₺

+ KDV

₺6.480,00

23

3200

Menteşe

Kötekli Mah. 274 Sk. No:20/A

144

4

Büfe + Çay Ocağı

-

60.000,00 ₺

+ KDV

₺10.800,00

24

3502

Menteşe

'Kötekli Mah. 274. Sk. No:20/3

144

4

İşyeri

5,75

65.000,00 ₺

₺11.700,00

25

3071

Menteşe

Orhaniye Mah. Pazaryeri Sk. No:44

1179

7

İşyeri

13,00

24.000,00 ₺

₺4.320,00

26

3392

Menteşe

Sarnıç Mah. Köyiçi_22 Küme Evleri No:98/B

306

87

Bakkal

24,00

8.000,00 ₺

+ KDV

₺1.440,00

27

3452

Menteşe

Taşlı Mah. Kızılcaalan Mevkii

143

2

Tarım Arazisi

11.109,43

9.000,00 ₺

₺1.620,00

28

3219

Menteşe

Yeniköy (Cedit) Mah. 437 Sk. (II. Kısım) No:21

-

-

Büfe

-

10.000,00 ₺

+ KDV

₺1.800,00

29

3385

Menteşe

Yenice Mah. Merkez Küme Evler No:212/1

209

45

İşyeri

11,00

6.000,00 ₺

₺1.080,00

30

3383

Menteşe

Yenice Mah. Merkez Sk. No:211/C Menteşe/Muğla

209

45

İşyeri

23,00

8.000,00 ₺

₺1.440,00

31

3568

Menteşe

Yeniköy (Yerkesik) Mah. Köyiçi_26 Küme Evler No:31/A

153

7

Kahvehane

2.000,00 ₺

+ KDV

₺360,00

32

3639

Menteşe

Yeniköy (Yerkesik) Mah. Kıralan Mevkii

176

1 ve 3

Tarım Arazisi

5.096,09 m2 (1754,46 + 3341,63)

2.000,00 ₺

₺180,00

33

3120

Menteşe

Şeyh Mah. İsmet İnönü Cad. Zihni Derin AVM No:6/103-25

1080

3

İşyeri

47,00

36.000,00 ₺

₺3.240,00

34

3374

Menteşe

Yeşilyurt Mah. Kozludere Sk. No:5/E

164

3

İşyeri

14,00

10.000,00 ₺

₺1.800,00

#ilangovtr BASIN NO: ILN01835444