MUĞLA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN İLAN

T.C.

MUĞLA

2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2021/701 Esas

TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER :Muğla ili, Ula ilçesi, Elmalı mahallesi

ADA NO :121

PARSEL NO :3 (eski 181)

Yukarıda bilgileri verilen, Muğla ili Ula ilçesi Elmalı mahallesinde bulunan, kuzey, güney ve doğusunda yol; batısında 121 ada 3 no'lu parsel 908 metrekarelik taşınmazın davacı Hatice Kafalı adına tapuda tesciline karar verilmesi için dava açılmış olup;

Taşınmaz üzerinde hak iddia edenlerin üç ay içerisinde mahkememize başvurmaları ilan olunur.

#ilangovtr BASIN NO: ILN01824056