T.C. FETHİYE 6. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN İLAN

T.C. FETHİYE 6. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İLAN

DOSYA NO : 2021/732 Esas

KARAR NO : 2022/903

Hakaret, Basit Tehdit, Kişilerin Huzur ve Sükununu Bozma suçlarından Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 01/12/2022 tarihli ilamı ile 125/1, 106/1-3.cümle, 123/1 maddesi gereğince 3 kez 5 yıl hükmün açıklanmasının geri bırakılması nedeniyle denetimli serbestlik tedbirine tabi tutulmasına karar verilen Bekir ve Hasine oğlu, 10/03/1979 doğumlu, Afyonkarahisar, Sandıklı, Hırka nüfusuna kayıtlı BEKİR AVCI tüm aramalara rağmen bulunamamış ve gerekçeli karar tebliğ edilememiştir. 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin ilanen tebliğine. Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı İLAN OLUNUR.17.04.2023

#ilangovtr BASIN NO: ILN01816887