T.C. FETHİYE 6. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN İLAN

T.C. FETHİYE 6. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N

DOSYA NO : 2014/37 Esas
KARAR NO : 2023/610

Hakaret, Basit Tehdit, Basit Yaralama suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 24/10/2023 tarihli ilamı ile katılan sanık Eren Özdoğan ve müşteki sanık Lee Martin Gibling hakkındaki kamu davalarının zamanaşamı nedeniyle düşürülmelerine karar verilmiş olup, Erıc ve Joan oğlu, 09/11/1959 doğumlu müşteki sanık Lee Martin Gibling ile Harry ve Irene kızı 17/05/1963 doğumlu müşteki Julie Rose Miller tüm aramalara rağmen bulunamamış ve karar tebliğ edilememiştir.
1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,
2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 07.02.2024

#ilangovtr BASIN NO: ILN01981968