YATAĞAN ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN DÜZELTME İLANI

DÜZELTME İLANI

ORMAN VE KIRSAL ALAN YANGIN SÖNDÜRÜLMESİ HİZMETİ ALINACAKTIR

ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-YATAĞAN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ


ORMAN VE KIRSAL ALAN YANGIN SÖNDÜRÜLMESİ HİZMETİ ALINACAKTIR ihale edileceği ilan edilmiştir. Ancak 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 26 ncı maddesine göre aşağıdaki hususlarda , düzeltme ilanı yayımlanmasına karar verilmiştir. Tekliflerin hazırlanması ve sunulmasında düzeltilen maddelerin esas alınması gerekmektedir.

İhale Kayıt Numarası

:

2023/388331

1- İdarenin

a) Adresi

:

KONAK MAHALLESI ATATÜRK CADDESI 4 48500 YATAĞAN/MUĞLA

b) Telefon ve faks numarası

:

2525725008 - 2525723485

c) Elektronik posta adresi

:

[email protected]

ç) Ön yeterlik/İhale dokümanının görülebileceği internet adresi

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-Düzeltmeye Konu İlanın Yayımlandığı

a) Kamu İhale Bülteninin tarih ve sayısı

:

18.04.2023 - 4847

b) Gazetenin adı ve tarihi (yayımlanmış ise)

:

Demeç - 18.04.2023

3- Düzeltilen [madde/maddeler ] şunlardır

2-İhale konusu hizmet alımın

b) Niteliği, türü ve miktarı: 120 (Yüz Yirmi) Günlük Orman ve Kırsal Alan Yangın Söndürülmesi İşi

ç) Süresi/teslim tarihi:İşe başlama tarihi 01.06.2023, işin bitiş tarihi 28.09.2023

#ilangovtr BASIN NO: ILN01818282