A. Özden Akgüç

A. Özden Akgüç

KÖY YERLEŞİK ALANLARI

KÖY YERLEŞİK ALANLARI

Köylerimizdeki konut ve işyeri ihtiyaçlarını karşılamak için 1970 yıllarında " Köy yerleşim alanları " adı altında bir çözüm bulunmuş ve uygulanmıştı.

Bir köyün çevresindeki en uçta olan evlerden 100 m sonra hayali bir sinir çizin.

Bu alana " Köy yerleşim alanı " deniyordu.

Bu alanda,  basit bazı kurallar ile bürokrasiye takılmadan köylerimizin ihtiyaçları olan yapıları yapma imkânı doğmuştu.

Bu yöntem iyi bir yöntem idi.

Bu yöntem, hem köylümüzü bürokrasiden kurtarıyor, hem de yapılaşma bazı kurallar ile hayata geçiriliyordu.

Bu 100 m’ lik alan, köylerimize nefes aldırmış idi.

Sonraki yıllarda, bazı illerimiz büyük şehir statüsüne geçtiler ve köylerimiz mahalle oldular.

Bu dönüşümden sonra eski köylerimiz, yeni mahallelerimiz ihtiyaç duyduğu binalarını yapmak için imar planı yapma zorunluluğunda kaldılar.

Bu durum birçok sorunları da beraberinde getirdi.

Çünkü Türkiye’de imar planı yapımının önünde o kadar engel vardı ki, adeta imar planı yapımı ve onanması imkansız idi.

Bu hal, eski köy, yeni mahallelerde kacak yapılaşmayı adeta tetikledi.

İdare de bu çarpıklığı imar afları ile gidermeye çalıştı.

İmar aflarına karşı çıkanlar oldu.

Ama bir türlü de imar planları da yapılamıyor, ihtiyaç sahibi insanlara imar parseli üretip, sunulamıyordu.

İmar aflarına karşı çıkanlar aslında mükemmellik peşinde koşan insanlardı.

Kaçak yapı yani geçen ki istemiyorlardı, her şey güzel olsun istiyorlardı.

Mükemmelliğin peşinde koşar iken, iyiden oluyorduk.

Yeni mahalle olan köylerimizdeki bu tıkanıklık birçok şikâyete neden oluyordu.

Dünyanın en güzel coğrafyasına bu kaçak yapılar yakışıyor mu, diye feryat ediyorduk.

İmar planı yapımındaki tıkanıklığı gören idare 11.07. 2021 tarihinde bir KHK çıkararak köy yerleşim alanlarının belirlenmesindeki 100 m’ lik sınırını 200 m daha genişleterek 300 m ye çıkardı.

Bu yönetmelik de 17. 09. 2021 Cuma günü çıkan Resmi Gazete’ de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Böylece köylerimizin 300 m çevresinden geçen çizgi içinde "Köy yerleşim alanı" kuralları uygulanacak.

Bu alanlarda İmar Planı yapılmadan basit kurallar ile bina yapmak böylece mümkün hale geliyor.

Basit kurallara göre yapılacak yerleşim planları bundan sonra Mimar ve Harita  - Kadastro mühendisleri tarafından yapılacak.

Böylece insanlarımız da rahatlayacaklar.

17.09. 2021 günü Resmî Gazete’ de yayınlanarak yürürlüğe giren yönetmeliği hemen Şehir Plancıları Odası iptal istemi ile yüksek mahkemeye müracaat etti.

İnsan "Yahu, 30 - 40 yıldır bu köylerimizin imar planlarını neden yapmadınız?" diye sormaz mı?

Köy yerleşim alanı uygulaması mükemmel değildir, ama iyidir.

Yeni yönetmelik tüm halkımıza hayırlı olsun.

Emeği geçenlere de teşekkür ediyorum.

Bu yazı toplam 34217 defa okunmuştur
Önceki ve Sonraki Yazılar
A. Özden Akgüç Arşivi
SON YAZILAR